MOSSBERG M500

MOSSBERG ผลิต USA รุ่น M500 ระบบ ปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายสั้น ลำกล้อง 18.5 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 34,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

MOSSBERG M500 MARINE

MOSSBERG ผลิต USA รุ่น M500 Marine ระบบ ปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายสั้น ลำกล้อง 18.5 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 36,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT MISSTION

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort Mission ระบบ ออโต้ 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 28 นิ้ว   *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 34,900 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT LUXANO

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort Luxano ระบบ ออโต้ 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 28 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 33,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT SUPERME

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort Superme  ระบบ ออโต้ 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 28 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 33,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT PS-DOUBLE MAGNUM

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort PS-Double Magnum ระบบ ออโต้ 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 28 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 33,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT SUPERME MAX

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort Superme Max ระบบ ออโต้ 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 28 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 33,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT RAIDER-TS

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort Raider-TS ระบบ ออโต้ 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยืดหด ลำกล้อง 18 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 40,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma  

HATSAN ESCORT MPA-TS (8นัด)

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort MPA-TS ระบบ ออโต้ 8 นัด ขนาด 12 พานท้ายยืดหด ลำกล้อง 18 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 36,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT MPS

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort MPS ระบบ ปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 18 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 29,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT MP-TS

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort MP-TS ระบบ ปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยืดหด ลำกล้อง 18 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 30,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT MPA-TS MARINE

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort MPA-TS MARINE ระบบ ออโต้ 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยืดหด ลำกล้อง 18 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 36,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT MPA-TS

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort MPA-TS ระบบ ออโต้ 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยืดหด ลำกล้อง 18 นิ้ว (สินค้าหมด รอนำเข้าเดือน ก.ค. 2560)  *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 33,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT PS MARINEGUARD

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort PS MarineGuard  ระบบ ออโต้ 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 18 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 32,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT PS GUARD

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort PS Guard  ระบบ ออโต้ 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 18 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 31,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT MARINEGUARD PUMP

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort Marineguard Pump ระบบ ปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 18 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 24,900 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT AIMGUARD PUMP

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort Aimguard Pump ระบบ ปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 18 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 21,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma