Showing: 1 - 10 of 12 RESULTS

CZ 512 LR

CZ 512 LR ขนาด .22 LR ความยาว …

CZ 457 PREMIUM

ยี่ห้อ CZ 457 PREMIUM ขนาด .22 …

CZ 455 LONG

CZ 455 LONG ขนาด .22 LR ความยา …

CZ 455 VARMINT

CZ 455 VARMINT

ขนาด .22  ความยาว 20นิ้ว บรรจุ 5 นัด
 ลำกล้อง : เหล็กรมดำ /พานท้าย : ไม้วอลนัท
(ลำกล้อง 6 เกลียว)
*** ลูก .22 LR ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก.  33,000 บาท ***

*** ลูก .22 MAG ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก.  35,000 บาท ***

จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร)
090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

CZ 452 STARDARD

CZ 452 STARDARD

ขนาด .22 LR ความยาว 24 นิ้ว บรรจุ 10 นัด
 ลำกล้อง : เหล็กรมดำ /พานท้าย : ไม้วอลนัท
(ลำกล้อง 6 เกลียว)

*** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก.  29,500 บาท ***

จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร)
090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

CZ 512 WMR

CZ 512 WMR

ขนาด .22 Magnum ความยาว 18 นิ้ว บรรจุ 5 นัด

ลำกล้อง : เหล็กรมดำ /พานท้าย : ไม้วอลนัท

*** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก.  35,000 บาท ***
จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร)
090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

CZ 452 SCOUT

CZ 452 SCOUT

ขนาด .22 LR ความยาว 16 นิ้ว บรรจุ 1 นัด
 ลำกล้อง : เหล็กรมดำ /พานท้าย : ไม้วอลนัท
(ลำกล้อง 6 เกลียว)

*** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก.  29,500 บาท ***

จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร)
090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma