BERETTA BOBCAT 21A

BERETTA BOBCAT 21A ขนาด .22 ความยาว 2นิ้ว บรรจุ 6+1 นัด โครง : อัลลอย / สไลด์ : แสตนเลส ( ปืนโครงการใหม่เริ่มนำเข้าปี 2562) *** ปืนสวัสดิการกรมการปกครอง 56,000บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา กองพลาธิการตำรวจ สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line Officail : @gunsanamma

BERETTA TOMCAT 3032

Beretta Tomcat3032 ขนาด .32 ความยาว 2นิ้ว บรรจุ 6+1 นัด โครง : อัลลอย / สไลด์ : แสตนเลส ( ปืนโครงการใหม่เริ่มนำเข้าปี 2562) *** ปืนสวัสดิการกรมการปกครอง 59,500บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา กองพลาธิการตำรวจ สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line Officail : @gunsanamma

BERETTA 92FS COMPACT

BRETTA 92FS COMPACT ขนาด 9 มม. ความยาว 4 นิ้ว บรรจุ 13+1 นัด โครง : อัลลอย / สไลด์ : เหล็กรมดำ *** ราคาปืนสวัสดิการกรมการปกครอง 68,000 บาท ***   จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns หรือ Line Officail : @gunsanamma

BERETTA 92FS

BRETTA 92 A1 ขนาด 9 มม. ความยาว 5 นิ้ว บรรจุ 15+1 นัด โครง : อัลลอย / สไลด์ : เหล็กรมดำ *** ราคาปืนสวัสดิการกรมการปกครอง 69,500 บาท ***   จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns หรือ Line Officail : @gunsanamma

BERETTA M9A1 COMPACT STAINLESS

BRETTA M9A1 COMPACT STAINLESS ขนาด 9 มม. ความยาว 4 นิ้ว บรรจุ 13+1 นัด โครง : อัลลอย / สไลด์ : แสตนเลส   *** ปืนสวัสดิการกรมการปกครอง 69,500บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns หรือ Line Officail : @gunsanamma

BERETTA PX4 STORM OD-GREEN

ยี่ห้อ BERETTA PX4 STORM OD-GREEN ขนาด .45 ความยาว 4.5 นิ้ว บรรจุ 9+1 นัด โครง : โพลิเมอร์ / สไลด์ : เหล็กรมดำ *** ปืนสวัสดิการ สน.สก. 66,500 บาท ***  จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 084-324-4771,090-264-3005 (บี)  หรือ ID Line : @gunsanamma

BERETTA 92FS STAINLESS

BRETTA 92FS STAINLESS ขนาด 9 มม. ความยาว 5 นิ้ว บรรจุ 15+1 นัด โครง : อัลลอย / สไลด์ : แสตนเลส *** ราคาปืนสวัสดิการ สตช.  69,500 บาท ***   จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns หรือ Line Officail : @gunsanamma