GLOCK17 GEN4

GLOCK 17 GEN 4 ขนาด 9 มม. ความยาว 5 นิ้ว บรรจุ 17+1 นัด โครง : Polymer / สไลด์ : เหล็กรมดำ   *** ปืนสวัสดิการ สตช. 59,500 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 084-324-4771 (พร),090-264-3005 (บี) หรือ ID Line Officail : @gunsanamma

GLOCK19 GEN4

GLOCK 19 GEN 4 ขนาด 9 มม. ความยาว 4 นิ้ว บรรจุ 15+1 นัด โครง : Polymer / สไลด์ : เหล็กรมดำ *** ปืนสวัสดิการ สตช. 59,500 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 084-324-4771(พร),090-264-3005 (บี) หรือ ID  Line Officail : @gunsanamma

GLOCK26 GEN4

GLOCK 26 GEN 4 ขนาด 9 มม. ความยาว 3 นิ้ว บรรจุ 10+1 นัด โครง : Polymer / สไลด์ : เหล็กรมดำ *** ปืนสวัสดิการ สตช. 59,500 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่  084-324-4771 (พร),090-264-3005 (บี) หรือ ID Line Officail : @gunsanamma

GLOCK 43 GEN4

GLOCK 43 GEN 4 ขนาด 9 มม. ความยาว 3 นิ้ว บรรจุ 6+1 นัด โครง : Polymer / สไลด์ : เหล็กรมดำ *** ปืนสวัสดิการ สตช. 59,500 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 084-324-4771(พร),090-264-3005 (บี) หรือ ID  Line Officail : @gunsanamma