AKKAR KARATAY TAKTIK PUMP ACTION (พับฐาน)

AKKAR ผลิต TURKEY รุ่น KARATAY TAKTIK PUMP ACTION อัคคาร์ ระบบปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พับฐาน ลำกล้อง 15 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 23,500 บาท*** อัคคาร์ ระบบปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พับฐาน ลำกล้อง 12 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 26,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb […]

AKKAR KARATAY PUMP (พับฐาน)

AKKAR ผลิต TURKEY รุ่น KARATAY PUMP (พับฐาน) อัคคาร์ ระบบปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายด้ามสั้น ลำกล้อง 18.5 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 22,900 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

AKKAR KARATAY PUMP (พานท้ายยาว)

AKKAR ผลิต TURKEY รุ่น KARATAY PUMP (พานท้ายยาว) อัคคาร์ ระบบปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 18.5 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 22,900 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

AKKAR KARATAY PUMP (พานท้ายยาว)

AKKAR ผลิต TURKEY รุ่น KARATAY PUMP (พานท้ายยาว) อัคคาร์ ระบบปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 18.5 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 22,900 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT MPA-TS

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort MPA-TS ระบบ ออโต้ 8 นัด ขนาด 12 พานท้ายยืดหด ลำกล้อง 20 นิ้ว ศูนย์ไฟเบอร์ออฟติก *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 36,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT MPS

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort MPS ระบบ ปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 18 นิ้ว ศูนย์ไฟเบอร์ออฟติก *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 29,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT MP-TS

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort MP-TS   ระบบ ปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยืดหด ลำกล้อง 18 นิ้ว ศูนย์ไฟเบอร์ออฟติก *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 30,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT AIMGUARD

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort Aimguard ระบบ ปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 18 นิ้ว ศูนย์ไฟเบอร์ออฟติก *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 21,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT AUTO DEFENDER MARINE

ยี่ห้อ Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort Auto Defender MARINE ระบบ ออโต้ 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 14 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 29,000 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT AUTO DEFENDER

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort Auto Defender  ระบบ ออโต้ 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 14 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 28,000 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

HATSAN ESCORT DEFENDER PUMP MARINE

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort Defender Pump Marine ระบบ ปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 14 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 27,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

Hatsan Escort Defender Pump

Hatsan ผลิต TURKEY รุ่น Escort Defender Pump  ระบบ ปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว ลำกล้อง 14 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 26,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

SAIGA RUSSIA – 12C EXP-01

SAIGA ผลิต รัสเซีย รุ่น 12C EXP-01 ระบบ ปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายพับ  ลำกล้อง 18.5 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 65,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

BERETTA USA T1

BERETTA ผลิต USA รุ่น T1  ลูกซอง ระบบ ปั๊ม 5 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว  ลำกล้อง 18.5 นิ้ว ( ราคาโปรโมชั่นพิเศษ ) *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 29,500 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

BENELLI M2

BENELLI ผลิต อิตาลี รุ่น M2 ระบบ ออโต้+โช๊ค 8 นัด ขนาด 12 พานท้ายยาว  ลำกล้อง 18.5 นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 75,000 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

Remington 870 Express (ด้ามไม้)

Remington ผลิต : อเมริกา รุ่นปืน : 870 Express ลำกล้อง 20 นิ้ว ลูกซอง 5นัด เบอร์12 ระบบ : ปั๊มแอคชั่น ด้าม: ไม้ ศูนย์ : ไรเฟิล *** ราคาสวัสดิการ สน.สก. 30,500 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma  

Remington 870 Express (ด้ามซินเธติก)

Remington ผลิต : อเมริกา  รุ่นปืน : 870 Express ลำกล้อง 18 นิ้ว ลูกซอง 5 นัด เบอร์12 ระบบ : ปั๊มแอคชั่น ด้าม: Synthetic  ศูนย์ : ลูกปัด *** ราคาสวัสดิการ สน.สก. 29,500 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

CZ 455 VARMINT

CZ 455 VARMINT ขนาด .22  ความยาว 20นิ้ว บรรจุ 5 นัด  ลำกล้อง : เหล็กรมดำ /พานท้าย : ไม้วอลนัท (ลำกล้อง 6 เกลียว) *** ลูก .22 LR ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก.  33,000 บาท *** *** ลูก .22 MAG ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก.  35,000 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Li […]

CZ 452 SUPER MATCH

CZ 452 SUPER MATCH ขนาด .22 LR ความยาว 24 นิ้ว บรรจุ 10 นัด  ลำกล้อง : เหล็กรมดำ /พานท้าย : ไม้วอลนัท (ลำกล้อง 12 เกลียว) *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก.  30,500 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

CZ 452 STARDARD

CZ 452 STARDARD ขนาด .22 LR ความยาว 24 นิ้ว บรรจุ 10 นัด  ลำกล้อง : เหล็กรมดำ /พานท้าย : ไม้วอลนัท (ลำกล้อง 6 เกลียว) *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก.  29,500 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

CZ 452 SCOUT

CZ 452 SCOUT ขนาด .22 LR ความยาว 16 นิ้ว บรรจุ 1 นัด  ลำกล้อง : เหล็กรมดำ /พานท้าย : ไม้วอลนัท (ลำกล้อง 6 เกลียว) *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก.  29,500 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

CZ 512 WMR

CZ 512 WMR ขนาด .22 Magnum ความยาว 18 นิ้ว บรรจุ 5 นัด ลำกล้อง : เหล็กรมดำ /พานท้าย : ไม้วอลนัท *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก.  35,000 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

CMMG MK15

CMMG   MK15 ขนาดกระสุน : .22 lr บรรจุ : 25 นัด ความยาวลำกล้อง : 16 นิ้ว *** ราคา สนสก. 55,000 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

SIG SAUER 522 COMMANDO

SIG SAUER  522 COMMANDO  ขนาด : .22 lr   บรรจุ : 25 นัด ความยาวลำกล้อง : 10  นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สนสก. 48,500 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

SIG SAUER 522 CLASSIC SWAT

SIG SAUER 522 CLASSIC SWAT ขนาด : .22 lr  บรรจุ : 25 นัด ขนาดความยาวลำกล้อง : 16  นิ้ว *** ราคาปืนสวัสดิการ สนสก. 46,500 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma  

STOEGER รุ่น M8000F

STOEGER รุ่น M8000F ขนาด 9 มม. ความยาว 4 นิ้ว บรรจุ 15+1 นัด โครง : อัลลอย / สไลด์ : เหล็กรมดำ *** ปืนสวัสดิการ สน.อส. 65,000 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

COLT MUSTANG

COLT MUSTANG ขนาด .380 ความยาว 2 นิ้ว บรรจุ 6+1 นัด โครง : อลูมิเนียม / สไลด์ : แสตนเลส *** ปืนสวัสดิการ สน.สก. 95,000 บาท*** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

STI GP6

STI  GP6 ขนาด 9 มม. ความยาว 5.02 นิ้ว บรรจุ 15+1 นัด โครง : Polymer / สไลด์ : เหล็กรมดำ  (แม็กกาซีน 2 อัน) *** ราคาปืนสวัสดิการ สน.สก. 59,500 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma Edit

STI GP5

STI  GP5 ขนาด 9 มม. ความยาว 4.02 นิ้ว บรรจุ 15+1 นัด โครง : Polymer / สไลด์ : เหล็กรมดำ *** ปืนสวัสดิการ สน.สก.  59,500 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

CZ 75 COMPACT

ยี่ห้อ CZ 75 COMPACT ขนาด 9 มม. ความยาว 3.75 นิ้ว บรรจุ 14+1 นัด โครง : เหล็กรมดำ / สไลด์ : เหล็กรมดำ   *** ราคาปืนสวัสดิการ สตช.  65,000 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ Line Officail : @gunsanamma

STI รุ่น RANGER II

STI รุ่น RANGER II ขนาด .45 ความยาว 5 นิ้ว บรรจุ 7+1 นัด โครง : อัลลอย / สไลด์ : แสตนเลส *** ราคาสวัสดิการ สน.สก. 95,000 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

BERETTA 21A BOBCAT

BRETTA 21A BOBCAT ขนาด .22 ความยาว 2 นิ้ว บรรจุ 7+1 นัด โครง : อัลลอย / สไลด์ : เหล็กรมดำ *** ปืนสวัสดิการ สน.อส. 55,000 บาท ***   จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns หรือ Line Officail : @gunsanamma

CZ 75 SP-01 SHADOW

CZ 75 SP-01 SHADOW ขนาด 9 มม. ความยาว 4.75 นิ้ว บรรจุ 18+1 นัด โครง : เหล็กรมดำ / สไลด์ : เหล็กรมดำ *** ปืนรับโอนพานิชย์ 95,000 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

CZ 75 B STAINLESS NEW EDITION

CZ 75 B STAINLESS NEW EDITION ขนาด 9 มม. ความยาว 4.75 นิ้ว บรรจุ 16+1 นัด โครง : แสตนเลสซาติน / สไลด์ : แสตนเลสซาติน *** ปืนสวัสดิการ สตช. 85,000 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

CZ 75 P-10C

CZ 75 P-10C ขนาด 9 มม. ความยาว 4 นิ้ว บรรจุ 14+1 นัด โครง : โพลิเมอร์ / สไลด์ : เหล็กรมดำ *** ราคาปืนสวัสดิการ สตช.  63,500 บาท *** จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 085-550-9229 (โอ) , 084-324-4771(พร) 090-264-3005 (บี) หรือ ID Line :bb-guns Line หรือ Line Officail : @gunsanamma