SIG SAUER 522 COMMANDO-ปืนสวัสดิการ

SIG SAUER  522 COMMANDO 
ขนาด : .22LR   บรรจุ : 25 นัด
ความยาวลำกล้อง : 10  นิ้ว
*** ราคาปืนสวัสดิการ สนสก. 49,500 บาท ***
จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา กองพลาธิการตำรวจ
สอบถามรายละเอียดโครงการปืนสวัสดิการได้ที่ 0972313929(โอ)
084-324-4771(พร),090-264-3005 (บี)
ID Line : 0972313929 Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

SIG SAUER 522 CLASSIC SWAT-ปืนสวัสดิการ

SIG SAUER 522 CLASSIC SWAT

ขนาด : .22 lr  บรรจุ : 25 นัด

ขนาดความยาวลำกล้อง : 16  นิ้ว

*** ราคาปืนสวัสดิการ สนสก. 46,500 บาท ***

จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา กองพลาธิการตำรวจ
สอบถามรายละเอียดโครงการปืนสวัสดิการได้ที่ ปืน : 0972313929 (โอ)
TEL : 084-324-4771,090-264-3005 (บี)
ID Line :0972313929 Line หรือ Line Officail : @gunsanamma
 

STI GP5


STI  GP5
ขนาด 9 มม. ความยาว 4.02 นิ้ว บรรจุ 15+1 นัด
โครง : Polymer / สไลด์ : เหล็กรมดำ
*** ปืนสวัสดิการ สน.สก. หมด ***
จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา กองพลาธิการตำรวจ
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ 0972313929 (โอ) 
อะไหล่ : 084-324-4771,090-264-3005 (บี)
หรือ ID Line :0972313929 Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

CZ 75 SP-01 SHADOW-ปืนสวัสดิการ

CZ 75 SP-01 SHADOW
ขนาด 9 มม. ความยาว 4.75 นิ้ว บรรจุ 18+1 นัด
โครง : เหล็กรมดำ / สไลด์ : เหล็กรมดำ
*** สวัสดิการกรมการปกครอง 69,000 บาท ***
จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา กองพลาธิการ
สอบถามรายละเอียดโครงการปืนสวัสดิการได้ที่ 0972313929 (โอ)
อะไหล่ : 084-324-4771,090-264-3005 (บี)
หรือ ID Line : 0972313929 Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

CZ 75 B STAINLESS NEW EDITION-ปืนสวัสดิการ

CZ 75 B STAINLESS NEW EDITION

ขนาด 9 มม. ความยาว 4.75 นิ้ว บรรจุ 16+1 นัด

โครง : แสตนเลสซาติน / สไลด์ : แสตนเลสซาติน
 
*** ปืนสวัสดิการกรมการปกครอง 75,000 บาท ***
 
จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา กองพลาธิการตำรวจ
 
สอบถามรายละเอียดโครงการปืนสวัสดิการได้ที่ : 0972313929(โอ)
 
อะไหล่ : 084-324-4771,090-264-3005 (บี)
 
หรือ ID Line : 0972313929 Line หรือ Line Officail : @gunsanamma

CZ SHADOW2 ORANGE-ปืนสวัสดิการ


ยี่ห้อ CZ SHADOW2 ORANGE

ขนาด 9 มม. ความยาว 4.89 นิ้ว บรรจุ 17+1 นัด

โครง : เหล็กรมดำ / สไลด์ : เหล็กรมดำ
 
*** ปืนสวัสดิการกรมการปกครอง.  115,000 บาท ***
 
 
จำหน่ายโดย ปืนสวัสดิการ นครบาลกันส์ สาขา สนามม้านางเลิ้ง
 
สอบถามรายละเอียดโครงการปืนสวัสดิการได้ที่ : 0972313929(โอ)
 
อะไหล่ : 084-324-4771,090-264-3005 (บี)
 
หรือ ID Line : 0972313929 Line Officail : @gunsanamma